ราคาปกติ  
ราคาพิเศษ
วันปกติ
2,500
1,450
พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันหยุด
2,500

1,950

พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันปกติ
5,000
3,500
พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
วันหยุด
5,000
4,000
พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
 

 

 
© Copyright 2007 by petchabluerine Resort. All rights reserved.